I kväll ska du som politiker och väljare i Blekinge få en nyhet som kan innebära att ett stimulansbidrag till landstinget och kommuner istället blir till en utgift. Det kan t.ex. kosta Olofströms kommun 5 miljoner för att få 4 miljoner. Detta löfte är det nu högst osäkert om kommunen kommer att leva upp till.

Därmed spricker hela kedjan och övriga kommuner som satsat sju miljoner med förhoppningen att få tio miljoner, kan gå miste om dessa slantar. En skattehöjning kan vara det som väntar skattebetalarna.

Den person som sitter inne med dessa högintressanta uppgifter vill i denna blogg vara anonym. Jag känner väl till personen och hens kunskaper och har därför inget problem med att låta personen skriva under signaturen – “Med viss insyn”.

KEDJANS SVAGASTE LÄNK I OLOFSTRÖM

“Under 2012 fick Blekinges kommuner tillsammans mer än 50 miljoner kronor i stimulansbidrag från staten. Därtill fick länets landsting några tiotal miljoner kronor. Förklaringen var framsteg vad gäller vården av våra äldsta. Pengarna var ombudgeterade, och gav därför extra glädje. Tillskotten löste många problem för de olika äldreförvaltningarna.

För innevarande år finns liknande stimulanspengar. Åter står många miljoner kronor på spel. För kommunerna, och för landstinget, finns problemet: Det räcker inte med att själva klara förbättringarna i vården av våra äldsta. Bidragen ges på länsnivå, och delas därefter mellan landstinget och kommunerna. Kravet är: ALLA kommuner i länet, och landstinget, måste uppnå ställda mål.
Vilka målen exakt är för i år, är för mig inte riktigt klart.

Det illavarslande ryktet är att en kommun, troligen Olofström, sannolikt inte når målen. Möjligheterna finns, men då krävs det en ordentlig kraftansträngning. Just nu verkar det inte som om de styrande i Olofström tänker göra denna satsning, trots att man faktiskt har givit de övriga kommunerna i länet detta löfte.

Det är inte säkert att det är lönsamt för Olofström att göra satsningen. Det kan kosta fem miljoner att få fyra miljoner kronor i bidrag.
För de övriga kommunerna är dilemmat: De kan ha satsat sju miljoner kronor, med förhoppningen om att få tio miljoner i bidrag. Olofströms löftesbrott gör att man inte får en krona.
Kvar står dock att de äldre i dessa kommuner får en bättre omsorg. Kommunernas dåliga ekonomi medför då att det antingen blir en skattehöjning eller neddragningar under nästa år.”