Politikersamverkan i Ronneby mellan socialdemokrater och moderater var ingen lyckad konstellation. Inte i sillarodd. Det hela gick mest på tvärs.

I båten satt nya oppositionsrådet Malin Norfall, s, och Christoffer Stenström, m och redan under uppvärmningen, på väg ut till start blev det krock med andra båtar. Jag tror t.o.m. att starten fördröjdes ett antal minuter på grund av att politikerbåten skulle ta sig till startposition. Obs. lilla vita båten på bilder nedan.

Det var endast i roddens inledning som paret inte var sist men när de till slut efter att ha krockat lätt med några uppankrade båtar kunde de lämna hamnbassängen. Deras sill i båten, som vid ankomst till torget skulle försäljas, kan inte ha varit speciellt färsk. Jag hann i varje fall inte invänta ekipaget. Det sägs att de till slut nådde målet.

I media hade de sagt:

– Vi är båda inställda på att båten ska framåt.

En jaktkanot var snabbast och stilade i ensamt majestät uppför den vackra Ronnebyån till målet vid Söderbro. Snyggt!

Dagen som helhet var lyckad. Mycket folk hela tiden under förmiddagen och fram till starten för sillarodden. Ett bra arrangemang som fortsätter i hamnområdet i kväll med “After rodd” med mat och underhållning.

Vi i gruppen som kämpar för att broar ska öppnas hade en framgångsrik dag med många intresserade tillrop. Vi sålde tröjor med vackert budskap och fick t.o.m. en eller annan politiker att ikläda sig några exemplar. Hoppas de används flitigt, inte minst i samband med fullmäktiges sammanträden.

Vi delade också ut information i text- och bildform vilket uppskattades med kommentarer som:

– Det här med broarna skulle ha genomförtas för länge sedan.

Lycka till! Vi hoppas att ni snart når framgång med budskapet.

Endast en klurig och aningen elak kommentar fälldes under dagen på kajkanten.

– Att broarna ska lyftas är väl för att Håkan (Palmqvist) ska kunna stå upp i båten!

Blir inte kommentarerna mer elaka når vi snabbt framgång.

Årets arrangemang var ett lyft jämfört med tidigare år. Ett lyft av broar ger än mer lyft för Ronneby som turiststad. Vi är på rätt väg.