Det är svårt för länets många kulturarbetare att få till stånd samtal med beslutande politiker i Region Blekinge om den planerade flytten av Musik i Blekinge. Två politiker har fram till nu varit undfallande och hänvisat till direktionen som har fått i uppdrag att samlokalisera Region Blekinges verksamheter. Detta trots att det är politikerna som har tagit ett principbeslut att samordna verksamheterna.

Men skam den som ger sig. Nu har Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff gjort ett nytt försök och skrivit direkt till Christina Mattisson, Regionstyrelsens socialdemokratiska ordförande. Svaret blev denna gång något längre men innehållsmässigt är det lika vagt och undfallande. Du kan ta del av deras skriftväxling längre ner i denna blogg.

Det politiker och tydligen inte heller ledande tjänstemän i Region Blekinge tycks förstå är att Musik i Blekinge inte enbart är en administrativ verksamhet. Där man nu håller till, intill järnvägsstationen och busstorget i centrum av Trossö, fungerar lokalerna också som en väl etablerad scen för all slags musik. Det är inga renodlade kontorslokaler och borde därmed få en helt annan behandling än vad som nu avses. Lokalerna används av musiker från hela länet och därför viktigt att de har en central placering ur kommunikationssynpunkt.

Tag del av vad Pia Dauhn skrev till Christina Mattisson och vad hon i sin tur svarade. Det hela utspann sig på Facebook:

Som frilansande musiker som fått mycken hjälp och stöd av Musik i Blekinge undrar jag hur det kommer sig att du som chef för Region Blekinge prompt ska driva igenom Regionstyrelsens vansinniga beslut att flytta Musik i Blekinges utmärkta verksamhet från Landbron 1 till katastrofala Gräsvik?
Regionstyrelsens argument att ha all verksamhet under samma tak är något som tydligen ingen av er på vare sig Regionstyrelsen eller Region Blekinge vill stå för. Ni tar ingen diskussion och kommer inte till möten ni blivit inbjudna till… Däremot försöker ni ta genvägen förbi politiker genom att ta beslut bakom lyckta dörrar och i lönndom. Det skriker maktmissbruk och total brist på respekt för en hel yrkeskår.

Jag som ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff kommer att göra allt i min makt för att stoppa detta. För att försvara era bevekelsegrunder är ni härmed inbjudna till ett möte på Musik i Blekinge tisdagen den 25:e juni kl 11. Detta är er andra chans att förklara hur ni tänker. Vi kommer att bjuda in massmedia.
Välkomna!
Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff

Hej Pia,
Tack för ditt meddelande. Jag vill bara informera dig om att jag inte är operativ chef på Region Blekinge. Jag är ordförande i regionstyrelsen och mellan regionstyrelsen och tjänstemannaorganisationen finns en tydlig roll/ansvarsfördelning. Vi som politiker fattar beslut om uppdrag och mål för våra olika verksamheter.

Tjänstemannaorganisationen verkställer och driver det operativa arbetet. Vår uppgift är att säkra att det uppdrag och mål för verksamheten som Kultur- och fritidsnämnden och RS beslutat uppfylls.

Vad gäller samlokaliseringen av Region Blekinges olika verksamheter i samband
med att även personalen på Blekingetrafiken från den 1 juli blir en del av Region Blekinge har Regionstyrelsen fattat beslutet att delegera till regiondirektören att fatta beslut om nya lokaler, i samråd med RS arbetsutskott, vilket har skett. Inriktningen från RS var också tydlig att det skulle vara i medlemsägda lokaler, just för att hushålla med skattebetalarnas pengar!

Regiondirektören har i en arbetgrupp bl.a. tillsammans med chefen för Musik i Blekinge tittat på olika alternativ och landat på Gräsviksalternativet.

Jag har full respekt för att förändringar och flytt kan skapa oro. Musik i Blekinge gör ett fantastiskt arbete utifrån sitt uppdrag att värna om det professionella musiklivet i länet och verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, delta i fortbildning av musiker och andra konstnärliga utövare, stödja och simulera amatörverksamheten och medverka i bevarandet och utveckingen det svenska musikaliska kulturarvet. Det är ett regionalt
uppdrag och omfattar hela Blekinge. Jag hoppas därför Pia att lokalernas placering inte ska vara avgörande för ett fortsatt bra arbete att utveckla HELA Blekinges musikliv!

Jag känner inte till några tidigare inbjudningar från Er. Denna kommer jag att skicka vidare till vår Regiondirektör.
Med vänlig hälsning
Christina Mattisson