Ingen politiker i Region Blekinge, inte ens kulturpolitiker, vill uttala sig i frågan om en eventuell flytt av Musik i Blekinge. Samtliga politiker hänvisar till direktionen och då främst Anna-Lena Cederström. Det är hon som har fått uppdraget av Regionstyrelsen att samordna regionens verksamhet till lokaler på Gräsvik i Karlskrona.

Allt fler kulturarbetare i Blekinge har de senaste veckorna anslutit sig till den kärngrupp som tidigt protesterade när beslutet om en flytt blev känd. Kritiken har mest framförts i sociala medier och när bl.a. Sydöstran för en tid sedan ställde frågor till Markus Alexandersson, s och ordförande regionala kulturnämnden hänvisade han till tjänstemännen.

Samma gjorde Christina Mattisson, s och regionstyrelsens ordförande. Efter det försöket har Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff vänt sig direkt till Christina Mattisson via Facebook (se blogginlägg nedanför) som ännu en gång hänvisat till Anna-Lena Cederström.

I samma inlägg passade Pia på att inbjuda ledningen för Region Blekinge till en träff den 25 juni. Inbjudan var riktad till Christina Mattisson som valde att skicka inbjudan vidare till Cederström.

Vid mötet vill kulturarbetare ställa frågor och framföra sin kritik mot en flytt av Musik i Blekinge. Avsikten är också att då bjuda in media.

Pia hade klart med chefen för Musik i Blekinge, Pergunnar Carlsson att få utnyttja deras lokaler. Men nu har plötsligt Carlsson ändrat sig. Kulturarbetarna får leta reda på en annan lokal.

Naturligtvis är Pergunnar Carlsson nu satt under hård press från ledande tjänstermän och politiker. Inte minst utnyttjade Christina Mattisson möjligheten att sätta ordentlig press på Carlsson när hon i sitt svar till Pia Dauhn berättade att diskussionen om en flytt har skett i samarbete med just Pergunnar Carlsson. Därmed har man effektivt tystat honom.

Carlsson är även ur en annan synvinkel aningen vingklippt när det gäller en flytt. Han retade upp politiker och ledande tjänstemän riktigt ordentligt när han 2009, utan att först fråga om lov, skrev kontrakt på den lokal, f.d. färgaffären, där man nu har sin verksamhet inrymd.

Redan då, i oktober 2009, fastslog dåvarande ordföranden i Region Blekinges kulturnämnd, Jeanette Andréasson Sjödin, s, att Musik i Blekinges lokal “bara var en tillfällig lösning”.

Pergunnar Carlssons tilltag har ingen glömt och nu ska flytten genomföras till varje pris. Oavsett om en mängd kulturarbetare i länet nu blir utan ytterst lämpliga lokaler. Men som sagt – hämnden är ljuv. Dessutom var Pergunnar Carlsson en av de som sa nej till att flytta Region Blekinges verksamhet till SOFT Center i Ronneby.

Hans motiv då var det samma som i dag:

– Vi vill vara i ett centrum, där folk rör sig. Vi behöver möten med människor och idéutbytten.