Först ville Hallabro Plast flytta till centrala lokaler i Ronneby. Samtal pågick en kort tid men slutade med att företaget uppgav att man ville stanna i Hallabro. Nu blir det istället flytt till grannkommunen Tingsryd.

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB,Tufab, ska bygga en fabrik på 5000 kvadratmeter åt Hallabro Plast och det på bästa plats intill väg 120.

Fabrikslokalerna ska stå klara för inflyttning våren 2014 och ska hyras ut till Hallabro Plast. Byggkostnaden beräknas till nio miljoner kronor. Hallabro plast har sju anställda.

Detta berättar i dag Smålandsposten.

Varför flyttar då Hallabro Plast till Tingsryd? Varför kunde inte Ronneby kommun matcha företagets behov och önskemål? Kanske finns förklaringen i ett uttalande som återges i tidningen från ägaren Åke Sääf:

– De bästa möjligheterna att utveckla mitt företag har jag funnit i Tingsryd.

– Där fick jag hjälp utan krångel och där känner jag mig välkommen, säger Åke Sääf till Smålandsposten.

Flera frågor inställer sig:

Fick Sääf inte samma hjälp och tillmötesgående i Ronneby? Varför i så fall? Varför var det mer krångligt i Ronneby kommun?

När tidningen frågar Tingsryds näringslivsutvecklare Anders Borgehed om han inte ser uppgörelsen som att stjäla ett företag från kommun blir svaret:

– Nej, vi bara hjälper ett företag att utvecklas, säger han till Smålandsposten.

Åke Sääf köpte 2005 Gösta Hedlunds Plast AB i Hallabro som då blev Hallabro Plast.

Tyvärr är det inte första gången ett företag i Ronneby kommun väljer grannkommunen Tingsryd. Jag trodde att sådana flyttlass skulle upphöra när det blev politiskt maktskifte i Ronneby kommun. För visst har jag hört ledande politiker i alliansen säga att företagsklimatet skulle förbättras och bli mindre krångligt. Eller minns jag fel? Det är ju snart tre år sedan.