Blog Image

Bengt Mauritzson

Inhopp slutade i frågetecken

fria ordet Posted on Thu, June 20, 2013 22:28:34

Det blev riktigt dramatiskt när kommunfullmäktige i Ronneby sammanträdde på onsdagskvällen. Med myndig stämma förkunnade ordföranden NilsIngmar Thorell att Ronnebys färska oppositionsråd, Malin Norfall, socialdemokrat önskade att få delta i debatten om LOV – lagen om valfrihet i omsorgen.

Norfall har ingen plats i fullmäktige men väl i kommunstyrelsen där hon varit med att debattera LOV-ärendet. Nu ville hon ges möjlighet att också debattera frågan i fullmäktige.

Frågan svar snabbt med ja besvarad och genast tog Norfall plats i talarstolen. Hennes premiär i denna församling blev kortvarig och hennes inlägg kan sammanfattas med att hon uppmanade församlingen att tänka sig noga för innan man gick till röstning.

Något yrkande på t.ex. återremiss hade hon inte rätt att framföra. Hon hade inte heller rätt att rösta. Däremot fick hon rätt att delta i debatten.

Men så blev det inte. Malin Norfall som oppositionsråd utnyttjade aldrig sin rätt att delta i debatten. I stället blev det som vanligt hennes företrädare på oppositionsposten, JanAnders Palmqvist som förde socialdemokraternas talan. Endast Bo Johansson, andre vice ordförande i Äldrenämnden och socialdemokrat gjorde Palmqvist sällskap i talarstolen i denna fråga.

Malin Norfall blev sittande kvar på åskådarplats och var för resten av kvällen tyst.

Naturligtvis infinner sig av detta flera frågetecken. Varför bad hon att få delta i debatten för att därefter förbli tyst? Fick hon inte yttra sig? För vem i så fall?

Är detta Malin Norfalls framtida position att utgöra politisk skugga bakom JanAnders Palmqvist? I så fall blir hon inte kvar någon längre tid. Hon har mer ambitioner än så.

LOV:en återremitterades till Äldrenämnden ännu en gång. Bl.a. på grund av för många frågetecken och därmed vidare beredning. Såväl socialdemokrater som miljöpartiet, Ronnebypartiet som vänsterpartiet yrkade på återremiss och så blev det. Inte ens moderaterna internt är överens i frågan. Det är således “hela havet stormar.”Regiondirektör har tänkt om

fria ordet Posted on Thu, June 20, 2013 16:21:33

Nu ska det äntligen vara slut på kurragömmaleken mellan politiker och tjänstemän i Region Blekinge och protesterande kulturarbetare i länet. Det gäller den eventuella flytten av Musik i Blekinge.

Kulturarbetarna vill sätta stopp för flyttplanerna och detta genom att övertyga ledande politiker och tjänstemän i regionen.

Två gånger har kulturarbetarna bjudit in regionfolket, men hittills utan resultat. Fredagen den 7 juni visade sig vara en s.k. klämdag och då fanns ingen ansvarig som kunde ställa upp.

Därefter skickades en ny inbjudan. Denna gång var den adresserad till regionstyrelsens ordförande, Christina Mattisson som genast skyfflade den vidare till regiondirektören Anna-Lena Cederström. Tidpunkten var satt till tisdagen den 25 juni kl. 11.

När dessutom politikerna hade tillsänts mail med frågor från Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff, blev det fart på regiondirektören.

Snabbt kom en inbjudan från Cederström som ville få besök av ett antal kulturarbetare på sitt tjänsterum måndagen den 26 juni kl. 15. En mindre grupp på 3-4 kulturarbetare kommer att företräda länets kulturarbetare.

Cederström har i sin inbjudan sagt att hon “vill reda ut en del missförstånd”.

Från kulturarbetarnas sida råder inget missförstånd. De har förstått att regionens hela verksamhet ska flyttas till Gräsvik.

Man har också tagit reda på att en flytt för regionen kommer att kosta 4 – 5 miljoner kronor. Däremot finns ingen kostnad för flytten av Musik i Blekinge. Inte heller har det upprättats någon konsekvensanalys.

Dessutom har det visat sig att regionens verksamhet och Musik i Blekinge inte ens ska sitta i samma hus. Därmed återstår endast ett tunt argument – att Musik i Blekinge hyr av privata näringslivet! Regionstyrelsen har nämligen beslutat att regionen endast ska hyra medlemsägda lokaler, alltså lokaler som ägs av antingen kommun eller landsting.

Varför kommer då en plötslig inbjudan från Cederström? Naturligtvis för att hon vill undvika att ha massmedia med vid mötet. Kulturarbetarna hade velat ha media med när de inbjöd till träff den 25. Nu kommer en presskonferens att arrangeras efter träffen den 24.