Det blev riktigt dramatiskt när kommunfullmäktige i Ronneby sammanträdde på onsdagskvällen. Med myndig stämma förkunnade ordföranden NilsIngmar Thorell att Ronnebys färska oppositionsråd, Malin Norfall, socialdemokrat önskade att få delta i debatten om LOV – lagen om valfrihet i omsorgen.

Norfall har ingen plats i fullmäktige men väl i kommunstyrelsen där hon varit med att debattera LOV-ärendet. Nu ville hon ges möjlighet att också debattera frågan i fullmäktige.

Frågan svar snabbt med ja besvarad och genast tog Norfall plats i talarstolen. Hennes premiär i denna församling blev kortvarig och hennes inlägg kan sammanfattas med att hon uppmanade församlingen att tänka sig noga för innan man gick till röstning.

Något yrkande på t.ex. återremiss hade hon inte rätt att framföra. Hon hade inte heller rätt att rösta. Däremot fick hon rätt att delta i debatten.

Men så blev det inte. Malin Norfall som oppositionsråd utnyttjade aldrig sin rätt att delta i debatten. I stället blev det som vanligt hennes företrädare på oppositionsposten, JanAnders Palmqvist som förde socialdemokraternas talan. Endast Bo Johansson, andre vice ordförande i Äldrenämnden och socialdemokrat gjorde Palmqvist sällskap i talarstolen i denna fråga.

Malin Norfall blev sittande kvar på åskådarplats och var för resten av kvällen tyst.

Naturligtvis infinner sig av detta flera frågetecken. Varför bad hon att få delta i debatten för att därefter förbli tyst? Fick hon inte yttra sig? För vem i så fall?

Är detta Malin Norfalls framtida position att utgöra politisk skugga bakom JanAnders Palmqvist? I så fall blir hon inte kvar någon längre tid. Hon har mer ambitioner än så.

LOV:en återremitterades till Äldrenämnden ännu en gång. Bl.a. på grund av för många frågetecken och därmed vidare beredning. Såväl socialdemokrater som miljöpartiet, Ronnebypartiet som vänsterpartiet yrkade på återremiss och så blev det. Inte ens moderaterna internt är överens i frågan. Det är således “hela havet stormar.”