Nu ska det äntligen vara slut på kurragömmaleken mellan politiker och tjänstemän i Region Blekinge och protesterande kulturarbetare i länet. Det gäller den eventuella flytten av Musik i Blekinge.

Kulturarbetarna vill sätta stopp för flyttplanerna och detta genom att övertyga ledande politiker och tjänstemän i regionen.

Två gånger har kulturarbetarna bjudit in regionfolket, men hittills utan resultat. Fredagen den 7 juni visade sig vara en s.k. klämdag och då fanns ingen ansvarig som kunde ställa upp.

Därefter skickades en ny inbjudan. Denna gång var den adresserad till regionstyrelsens ordförande, Christina Mattisson som genast skyfflade den vidare till regiondirektören Anna-Lena Cederström. Tidpunkten var satt till tisdagen den 25 juni kl. 11.

När dessutom politikerna hade tillsänts mail med frågor från Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff, blev det fart på regiondirektören.

Snabbt kom en inbjudan från Cederström som ville få besök av ett antal kulturarbetare på sitt tjänsterum måndagen den 26 juni kl. 15. En mindre grupp på 3-4 kulturarbetare kommer att företräda länets kulturarbetare.

Cederström har i sin inbjudan sagt att hon “vill reda ut en del missförstånd”.

Från kulturarbetarnas sida råder inget missförstånd. De har förstått att regionens hela verksamhet ska flyttas till Gräsvik.

Man har också tagit reda på att en flytt för regionen kommer att kosta 4 – 5 miljoner kronor. Däremot finns ingen kostnad för flytten av Musik i Blekinge. Inte heller har det upprättats någon konsekvensanalys.

Dessutom har det visat sig att regionens verksamhet och Musik i Blekinge inte ens ska sitta i samma hus. Därmed återstår endast ett tunt argument – att Musik i Blekinge hyr av privata näringslivet! Regionstyrelsen har nämligen beslutat att regionen endast ska hyra medlemsägda lokaler, alltså lokaler som ägs av antingen kommun eller landsting.

Varför kommer då en plötslig inbjudan från Cederström? Naturligtvis för att hon vill undvika att ha massmedia med vid mötet. Kulturarbetarna hade velat ha media med när de inbjöd till träff den 25. Nu kommer en presskonferens att arrangeras efter träffen den 24.