En grupp som snabbt har vuxit, som jag med stolthet medverkar i, har som mål att öppna upp Ronnebyån. Vi vill att ån ska kunna användas av bl.a. turistande båtfolk och därför vill vi först och främst ha bort betongbron vid Ronnebyhamn.

I detta syfte har vi bl.a. tagit fram en slagkraftig och vacker T-shirt med texten:

“Höj bron – Ett lyft för Ronneby”.

Denna T-shirt har nu tagit sig in i Ronnebysalen där fullmäktige fattar beslut för Ronnebys framtid. Premiären skedde onsdagen den 19 juni och det med hjälp av Monia Svensson, känd centerpartist som i samband med nästa val kommer att byta parti. Förmodligen blir det moderaterna. Det är vad hon själv har önskat.

Naturligtvis väckte Monia berättigad uppmärksamhet med den vackra T-shirten. Men så har Monia redan tidigare agerat i denna fråga. Hon gjorde det med en motion redan för tio år sedan. Även då var det bron vid Ronnebyhamn hon ville ha ersatt med en klaffbro eftersom bron endast ha en fri höjd på 1,45 meter.

Motionen avslogs och det efter att kommunledningskontoret kommit fram till att en klaffbro skulle kosta 20 till 25 miljoner kronor. Man ansåg också att en sådan bro skulle medföra relativt höga kostnader för driftteknik och personal. Det var en bedömning man gjorde. Det gällde att finna så höga kostnader som det bara gick.

I dagens läge, tio år senare, med ny teknik kostar en klaffbro strax under en miljon kronor. I Holland finns expertisen inom detta område. Dessutom är öppningstekniken betydligt enklare i dag. Man öppnar sådana broar numera med smarta telefoner bl.a.

Naturligtvis är Monia Svensson i våra ögon nu Ronnebys mest vågade politiker och den politiker som öppet har vågat visa att hon vill ha ett lyft för Ronnebys turism.

Modet var inte lika starkt hos Christoffer Stenström, moderat och Willy Persson, kristdemokrat som också innehar samma vackra T-shirt. De har bett att få den och har lovat att bära den ofta och länge. Nu hoppas vi att dessa två politiker bär upp T-shirten med stolthet vid alla kommande tillfällen med politisk anknytning. Annars ser vi ingen annan lösning än att kräva T-shirten tillbaka. Tvättad!

En fråga: vilket parti i Ronneby blir först att offentligt stödja frågan om ett brolyft för Ronnebys bästa.