Finns Ronneby?

Ja!

Men finns Ronneby för redaktionsledning och nyhetschef i BLT?

Tveksamt!

Jag ska ge några färska exempel.

Ständigt ska Ronneby tävla med storheten Karlskrona, sett med BLT-ögon.

Medan Karlskrona mestadels bevakas med 5 till 6 sidor eller fler ska Ronneby hålla till godo med två sidor, om inte merparten av detta utrymme utgörs av annonser. Så stor kan ändå inte skillnaden i nyhetsväg vara som BLT här vill göra gällande.

Jo, i ett avgörande skede gör man redan på planeringsstadiet stor skillnad. Två journalister ska vanligen fylla Ronnebysidorna medan en betydligt större redaktion arbetar för Karlskronasidorna. Inte Blekinge som man skulle vilja se.

Ett nästan dagsaktuellt exempel visar på hur illa nyhetsledningen tänker.

Det gäller BLT fredagen den 28 juni, dagen efter att tidningen Miljöaktuellt har publicerat sin stora kommunranking av Sveriges kommuners miljöarbete.

Karlskrona får stor puff på förstasidans topp med rubriken – “Karlskrona halverade sin energiförbrukning”.

Ronneby får ingen motsvarande puff på förstasidan. När jag letar på den s.k. Ronnebysidan hittar jag en liten enspaltig notis med lika liten rubrik- “Klättrar i miljöranking”.

Hur BLT:s nyhetschef tänker?

Bra fråga när man vet att Ronneby har rankats bäst av Blekinges fem kommuner med placering 37 av landets alla kommuner. Vid förra mätningen hade Ronneby placering 71. Därmed borde det finnas en rejäl anledning till att ta reda på hur denna inhämtning har gått till. Men så tänker inte BLT:s nyhetsledning.

Istället lyfter man fram Karlskrona som bästa miljöföredöme, rankingen till trots. Karlskrona hamnar nämligen först på tredje plats i miljörankingen av Blekinges fem kommuner efter Olofström med rankingsplats 74 och Karlskrona 88.

Jag vill fortfarande veta vad Ronnebys politiker och tjänstemän har gjort för att klättra hela 34 placeringar. Av BLT, länets största lokaltidning, får man inte veta sanningen.

Svagt!