Blog Image

Bengt Mauritzson

Per-Gunnar lämnar Musik i Blekinge

fria ordet Posted on Wed, July 03, 2013 22:46:08

Musik i Blekinge står utan ledare. Det blev tyvärr klart i kväll när det stod klart att striden om en flytt av Musik i Blekinges verksamhet nu har fått till följd att Per-Gunnar Carlsson har sagt upp sig.

Han gör det i vredesmod utifrån med den klantighet som ledningen för Region Blekinge visat med sitt ensidiga ställningstagande att till varje pris sätta likhetstecken mellan kultur och administration. En känslokall och helt oförstående handling där beslutande politiker gömt sig bakom ledande tjänstemän.

Det som nu sker är en skam för Blekingsk kultur och inte minst Region Blekinge som inför öppen ridå får ta risken att slå sönder en väl fungerande verksamhet.

Läs meddelandet som sent i kväll spreds på bl.a. Facebook:

“Det är med största beklämdhet och oro jag har noterat att Per-Gunnar Carlsson säger upp sig som chef för Musik i Blekinge.

Det var Per-Gunnar som på eget bevåg såg till att verksamheten flyttades från lokaler på Vämö Center till Landbron 1 för fyra år sedan. Under hans ledning har verksamheten blomstrat och blommat över hela regionen.

Om detta är ett led i den oroväckande utveckling med Musik i Blekinges flytt till Gräsvik som första spik i kistan så är detta väldigt, väldigt ledsamt.
Andra i personalen har också hörts säga att de är beredda att begära avsked. På så sätt stjälper Region Blekinge ett helt arbetslag av duktiga och inkörda människor. Detta är för jäkligt!!

Det har gått prestige i frågan om MiB:s flytt. Från början var det ett dåligt beslut. Trots massiva protester kan inte Region Blekinge inse sitt fatala misstag och bara kör på. Man lyssnar inte på personalen och inte på föreningar som nyttjar lokalerna. Man bemödar sig inte ens med en vettig konsekvensanalys eller att besöka personalen och informera om flytten. Detta strider mot arbetsmiljölagen och flera andra lagar.

Det är dags att någon utifrån granskar Region Blekinge och Regionstyrelsens förfarande i detta ärende. Vi behöver professionell hjälp att reda i denna härva. Det har gått alldeles för långt!! “

Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff.Något är lurt med Karöline

fria ordet Posted on Wed, July 03, 2013 14:47:58

Turbåten Karöline mellan Ekenäs och Karön blev i vintras skadad på grund av att den hade framförts i is. Båten har träskrov och ska således inte framföras på det sättet.

När det ändå skedde uppstod skador som har värderats till ca. 75.000 kronor, pengar som ingen tycks vilja betala.

Ronneby kommun äger båten men vill inte betala reparationerna. Man anser att den som använde båten för att frakta gäster till Karö restaurang, Karön Center AB, ska stå för kostnaderna.

Detta har jag tidigare skrivit om, men nu har jag studerat kontraktet som är upprättat mellan Ronneby kommun och Karön Center AB.

Kontraktet reglerar på ett tydligt sätt var turbåten Karöline ska befinna sig vintertid, nämligen på land.

Enligt kotraktet som reglerar båtar står det:

“Bolaget har rätt att disponera turbåt och pontonbåt från sjösättning till upptag. Bolaget ansvarar under denna tid för drift och skötsel. Övrig tid av året ansvarar kommunen.

Sjösättning och upptag ska ombesörjas och bekostas av kommunen. Sjösättning respektive upptag ska ske i samråd med bolaget och med hänsyn till rådande väderleksförhållande, dock senast 1 april respektive tidigast 1 november.

Kommunen ansvarar för och bekostar underhåll och reparation. Bolaget svarar för kommunens självrisk om ett försäkringsfall har orsakats av bolaget”.

Karöline har framförts i is men skulle vid det aktuella tillfället istället ha legat på land. Vem ansvarar för försumligheten att inte ta upp båten? Ronneby kommun genom förvaltningschef Tommy Johansson svär sig fri från ansvar.

Kommunen bär enligt kontraktet ansvar för upptagning respektive sjösättning.