Sune Jönsson i Karlshamn vill att revisorerna i Region Blekinge ska granska ärendet med bl.a. en flytt av Musik i Blekinge till lokaler på Gräsvik.

Den 24 maj 2012 tog regionstyrelsen beslut om en lokalförsörjningsplan. Regiondirektören fick till uppgift att beskriva lokalbehoven och därvid yttra sig om verksamheter kan fördelas över regionen. Detta underlag ska sedan efter samråd med regionstyrelsens arbetsutskott utgöra grund för regiondirektörens åtgärder.

Så inleder Sune Jönsson dagens brev till regionens revisorer och han fortsätter:

“En genomgång visar att någon beskrivning av lokalbehov inte framlagts och heller inget yttrande om verksamheter kan fördelas över regionen. Därmed saknas förutsättningar för samråd. Ändå hävdas att sådant förevarit.”

Sune Jönsson citerar ur protokoll med regionstyrelsens arbetsutskott den 29 maj 2013:

“Angående ny lokalisering för Musik i Blekinge.

Magnus Larsson (c) har fått ett flertal frågor angående Musik i Blekinges flytt till andra lokaler. Anna-Lena (Cederström regiondir. min anmärkning) redogör för bakgrund, nuläget och vad som kommer att ske framöver vad gäller flytt och nya lokaler.”

– Detta är inget samråd, skriver Sune Jönsson utan en information i en delfråga i lokalplaneringen.

Han fortsätter:

Enligt Sydöstran 130705 har följande fråga ställts till regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson:

“Ett samråd, som skulle motivera eventuella åtgärder, har också efterlysts?

Det har varit samråd. Sådana dokument finns hos AnnaLena Cederström, säger Christina Mattisson.”

Uppdraget om en lokalförsörjningsplan följs inte upp, menar Sune Jönsson och redovisar bevis för detta i brevet till revisorerna. Jönsson skriver:

“Enligt ovannämnda tidning har frågan ställts om det finns en lokalplan. På detta skall regionstyrelsens ordförande ha svarat att – “Annalena Cederström har fått uppdraget att verkställa beslutet. Det är ingen politisk uppgift att studera lokalplanen. Politikerna lämnar ett uppdrag till tjänstemännen att verkställa våra beslut. Det arbetet lägger vi oss inte i”.

Sune Jönsson menar således att regionstyrelsen struntar i att följa upp sitt eget beslut om en lokalförsörjningsplan och nu genomför regiondirektören utan grund kraftfulla flyttningsåtgärder till BTH-lokaler på Gräsvik.

Min fråga: tar regionstyrelsen lika lätt på andra beslut. I så fall högst anmärkningsvärt och ett självklart granskningsfall för revisorerna.