Blog Image

Bengt Mauritzson

Monia Svensson lyfter Ronneby

fria ordet Posted on Sun, June 23, 2013 19:03:29

En grupp som snabbt har vuxit, som jag med stolthet medverkar i, har som mål att öppna upp Ronnebyån. Vi vill att ån ska kunna användas av bl.a. turistande båtfolk och därför vill vi först och främst ha bort betongbron vid Ronnebyhamn.

I detta syfte har vi bl.a. tagit fram en slagkraftig och vacker T-shirt med texten:

“Höj bron – Ett lyft för Ronneby”.

Denna T-shirt har nu tagit sig in i Ronnebysalen där fullmäktige fattar beslut för Ronnebys framtid. Premiären skedde onsdagen den 19 juni och det med hjälp av Monia Svensson, känd centerpartist som i samband med nästa val kommer att byta parti. Förmodligen blir det moderaterna. Det är vad hon själv har önskat.

Naturligtvis väckte Monia berättigad uppmärksamhet med den vackra T-shirten. Men så har Monia redan tidigare agerat i denna fråga. Hon gjorde det med en motion redan för tio år sedan. Även då var det bron vid Ronnebyhamn hon ville ha ersatt med en klaffbro eftersom bron endast ha en fri höjd på 1,45 meter.

Motionen avslogs och det efter att kommunledningskontoret kommit fram till att en klaffbro skulle kosta 20 till 25 miljoner kronor. Man ansåg också att en sådan bro skulle medföra relativt höga kostnader för driftteknik och personal. Det var en bedömning man gjorde. Det gällde att finna så höga kostnader som det bara gick.

I dagens läge, tio år senare, med ny teknik kostar en klaffbro strax under en miljon kronor. I Holland finns expertisen inom detta område. Dessutom är öppningstekniken betydligt enklare i dag. Man öppnar sådana broar numera med smarta telefoner bl.a.

Naturligtvis är Monia Svensson i våra ögon nu Ronnebys mest vågade politiker och den politiker som öppet har vågat visa att hon vill ha ett lyft för Ronnebys turism.

Modet var inte lika starkt hos Christoffer Stenström, moderat och Willy Persson, kristdemokrat som också innehar samma vackra T-shirt. De har bett att få den och har lovat att bära den ofta och länge. Nu hoppas vi att dessa två politiker bär upp T-shirten med stolthet vid alla kommande tillfällen med politisk anknytning. Annars ser vi ingen annan lösning än att kräva T-shirten tillbaka. Tvättad!

En fråga: vilket parti i Ronneby blir först att offentligt stödja frågan om ett brolyft för Ronnebys bästa.Inhopp slutade i frågetecken

fria ordet Posted on Thu, June 20, 2013 22:28:34

Det blev riktigt dramatiskt när kommunfullmäktige i Ronneby sammanträdde på onsdagskvällen. Med myndig stämma förkunnade ordföranden NilsIngmar Thorell att Ronnebys färska oppositionsråd, Malin Norfall, socialdemokrat önskade att få delta i debatten om LOV – lagen om valfrihet i omsorgen.

Norfall har ingen plats i fullmäktige men väl i kommunstyrelsen där hon varit med att debattera LOV-ärendet. Nu ville hon ges möjlighet att också debattera frågan i fullmäktige.

Frågan svar snabbt med ja besvarad och genast tog Norfall plats i talarstolen. Hennes premiär i denna församling blev kortvarig och hennes inlägg kan sammanfattas med att hon uppmanade församlingen att tänka sig noga för innan man gick till röstning.

Något yrkande på t.ex. återremiss hade hon inte rätt att framföra. Hon hade inte heller rätt att rösta. Däremot fick hon rätt att delta i debatten.

Men så blev det inte. Malin Norfall som oppositionsråd utnyttjade aldrig sin rätt att delta i debatten. I stället blev det som vanligt hennes företrädare på oppositionsposten, JanAnders Palmqvist som förde socialdemokraternas talan. Endast Bo Johansson, andre vice ordförande i Äldrenämnden och socialdemokrat gjorde Palmqvist sällskap i talarstolen i denna fråga.

Malin Norfall blev sittande kvar på åskådarplats och var för resten av kvällen tyst.

Naturligtvis infinner sig av detta flera frågetecken. Varför bad hon att få delta i debatten för att därefter förbli tyst? Fick hon inte yttra sig? För vem i så fall?

Är detta Malin Norfalls framtida position att utgöra politisk skugga bakom JanAnders Palmqvist? I så fall blir hon inte kvar någon längre tid. Hon har mer ambitioner än så.

LOV:en återremitterades till Äldrenämnden ännu en gång. Bl.a. på grund av för många frågetecken och därmed vidare beredning. Såväl socialdemokrater som miljöpartiet, Ronnebypartiet som vänsterpartiet yrkade på återremiss och så blev det. Inte ens moderaterna internt är överens i frågan. Det är således “hela havet stormar.”Regiondirektör har tänkt om

fria ordet Posted on Thu, June 20, 2013 16:21:33

Nu ska det äntligen vara slut på kurragömmaleken mellan politiker och tjänstemän i Region Blekinge och protesterande kulturarbetare i länet. Det gäller den eventuella flytten av Musik i Blekinge.

Kulturarbetarna vill sätta stopp för flyttplanerna och detta genom att övertyga ledande politiker och tjänstemän i regionen.

Två gånger har kulturarbetarna bjudit in regionfolket, men hittills utan resultat. Fredagen den 7 juni visade sig vara en s.k. klämdag och då fanns ingen ansvarig som kunde ställa upp.

Därefter skickades en ny inbjudan. Denna gång var den adresserad till regionstyrelsens ordförande, Christina Mattisson som genast skyfflade den vidare till regiondirektören Anna-Lena Cederström. Tidpunkten var satt till tisdagen den 25 juni kl. 11.

När dessutom politikerna hade tillsänts mail med frågor från Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff, blev det fart på regiondirektören.

Snabbt kom en inbjudan från Cederström som ville få besök av ett antal kulturarbetare på sitt tjänsterum måndagen den 26 juni kl. 15. En mindre grupp på 3-4 kulturarbetare kommer att företräda länets kulturarbetare.

Cederström har i sin inbjudan sagt att hon “vill reda ut en del missförstånd”.

Från kulturarbetarnas sida råder inget missförstånd. De har förstått att regionens hela verksamhet ska flyttas till Gräsvik.

Man har också tagit reda på att en flytt för regionen kommer att kosta 4 – 5 miljoner kronor. Däremot finns ingen kostnad för flytten av Musik i Blekinge. Inte heller har det upprättats någon konsekvensanalys.

Dessutom har det visat sig att regionens verksamhet och Musik i Blekinge inte ens ska sitta i samma hus. Därmed återstår endast ett tunt argument – att Musik i Blekinge hyr av privata näringslivet! Regionstyrelsen har nämligen beslutat att regionen endast ska hyra medlemsägda lokaler, alltså lokaler som ägs av antingen kommun eller landsting.

Varför kommer då en plötslig inbjudan från Cederström? Naturligtvis för att hon vill undvika att ha massmedia med vid mötet. Kulturarbetarna hade velat ha media med när de inbjöd till träff den 25. Nu kommer en presskonferens att arrangeras efter träffen den 24.Hallabro Plast väljer Tingsryd

fria ordet Posted on Wed, June 19, 2013 11:18:01

Först ville Hallabro Plast flytta till centrala lokaler i Ronneby. Samtal pågick en kort tid men slutade med att företaget uppgav att man ville stanna i Hallabro. Nu blir det istället flytt till grannkommunen Tingsryd.

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB,Tufab, ska bygga en fabrik på 5000 kvadratmeter åt Hallabro Plast och det på bästa plats intill väg 120.

Fabrikslokalerna ska stå klara för inflyttning våren 2014 och ska hyras ut till Hallabro Plast. Byggkostnaden beräknas till nio miljoner kronor. Hallabro plast har sju anställda.

Detta berättar i dag Smålandsposten.

Varför flyttar då Hallabro Plast till Tingsryd? Varför kunde inte Ronneby kommun matcha företagets behov och önskemål? Kanske finns förklaringen i ett uttalande som återges i tidningen från ägaren Åke Sääf:

– De bästa möjligheterna att utveckla mitt företag har jag funnit i Tingsryd.

– Där fick jag hjälp utan krångel och där känner jag mig välkommen, säger Åke Sääf till Smålandsposten.

Flera frågor inställer sig:

Fick Sääf inte samma hjälp och tillmötesgående i Ronneby? Varför i så fall? Varför var det mer krångligt i Ronneby kommun?

När tidningen frågar Tingsryds näringslivsutvecklare Anders Borgehed om han inte ser uppgörelsen som att stjäla ett företag från kommun blir svaret:

– Nej, vi bara hjälper ett företag att utvecklas, säger han till Smålandsposten.

Åke Sääf köpte 2005 Gösta Hedlunds Plast AB i Hallabro som då blev Hallabro Plast.

Tyvärr är det inte första gången ett företag i Ronneby kommun väljer grannkommunen Tingsryd. Jag trodde att sådana flyttlass skulle upphöra när det blev politiskt maktskifte i Ronneby kommun. För visst har jag hört ledande politiker i alliansen säga att företagsklimatet skulle förbättras och bli mindre krångligt. Eller minns jag fel? Det är ju snart tre år sedan.Tonen skärps om Musik i Blekinge

fria ordet Posted on Tue, June 18, 2013 16:05:25

Ingen politiker i Region Blekinge, inte ens kulturpolitiker, vill uttala sig i frågan om en eventuell flytt av Musik i Blekinge. Samtliga politiker hänvisar till direktionen och då främst Anna-Lena Cederström. Det är hon som har fått uppdraget av Regionstyrelsen att samordna regionens verksamhet till lokaler på Gräsvik i Karlskrona.

Allt fler kulturarbetare i Blekinge har de senaste veckorna anslutit sig till den kärngrupp som tidigt protesterade när beslutet om en flytt blev känd. Kritiken har mest framförts i sociala medier och när bl.a. Sydöstran för en tid sedan ställde frågor till Markus Alexandersson, s och ordförande regionala kulturnämnden hänvisade han till tjänstemännen.

Samma gjorde Christina Mattisson, s och regionstyrelsens ordförande. Efter det försöket har Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff vänt sig direkt till Christina Mattisson via Facebook (se blogginlägg nedanför) som ännu en gång hänvisat till Anna-Lena Cederström.

I samma inlägg passade Pia på att inbjuda ledningen för Region Blekinge till en träff den 25 juni. Inbjudan var riktad till Christina Mattisson som valde att skicka inbjudan vidare till Cederström.

Vid mötet vill kulturarbetare ställa frågor och framföra sin kritik mot en flytt av Musik i Blekinge. Avsikten är också att då bjuda in media.

Pia hade klart med chefen för Musik i Blekinge, Pergunnar Carlsson att få utnyttja deras lokaler. Men nu har plötsligt Carlsson ändrat sig. Kulturarbetarna får leta reda på en annan lokal.

Naturligtvis är Pergunnar Carlsson nu satt under hård press från ledande tjänstermän och politiker. Inte minst utnyttjade Christina Mattisson möjligheten att sätta ordentlig press på Carlsson när hon i sitt svar till Pia Dauhn berättade att diskussionen om en flytt har skett i samarbete med just Pergunnar Carlsson. Därmed har man effektivt tystat honom.

Carlsson är även ur en annan synvinkel aningen vingklippt när det gäller en flytt. Han retade upp politiker och ledande tjänstemän riktigt ordentligt när han 2009, utan att först fråga om lov, skrev kontrakt på den lokal, f.d. färgaffären, där man nu har sin verksamhet inrymd.

Redan då, i oktober 2009, fastslog dåvarande ordföranden i Region Blekinges kulturnämnd, Jeanette Andréasson Sjödin, s, att Musik i Blekinges lokal “bara var en tillfällig lösning”.

Pergunnar Carlssons tilltag har ingen glömt och nu ska flytten genomföras till varje pris. Oavsett om en mängd kulturarbetare i länet nu blir utan ytterst lämpliga lokaler. Men som sagt – hämnden är ljuv. Dessutom var Pergunnar Carlsson en av de som sa nej till att flytta Region Blekinges verksamhet till SOFT Center i Ronneby.

Hans motiv då var det samma som i dag:

– Vi vill vara i ett centrum, där folk rör sig. Vi behöver möten med människor och idéutbytten.Kultur är inte bara administration

fria ordet Posted on Mon, June 17, 2013 17:48:10

Det är svårt för länets många kulturarbetare att få till stånd samtal med beslutande politiker i Region Blekinge om den planerade flytten av Musik i Blekinge. Två politiker har fram till nu varit undfallande och hänvisat till direktionen som har fått i uppdrag att samlokalisera Region Blekinges verksamheter. Detta trots att det är politikerna som har tagit ett principbeslut att samordna verksamheterna.

Men skam den som ger sig. Nu har Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff gjort ett nytt försök och skrivit direkt till Christina Mattisson, Regionstyrelsens socialdemokratiska ordförande. Svaret blev denna gång något längre men innehållsmässigt är det lika vagt och undfallande. Du kan ta del av deras skriftväxling längre ner i denna blogg.

Det politiker och tydligen inte heller ledande tjänstemän i Region Blekinge tycks förstå är att Musik i Blekinge inte enbart är en administrativ verksamhet. Där man nu håller till, intill järnvägsstationen och busstorget i centrum av Trossö, fungerar lokalerna också som en väl etablerad scen för all slags musik. Det är inga renodlade kontorslokaler och borde därmed få en helt annan behandling än vad som nu avses. Lokalerna används av musiker från hela länet och därför viktigt att de har en central placering ur kommunikationssynpunkt.

Tag del av vad Pia Dauhn skrev till Christina Mattisson och vad hon i sin tur svarade. Det hela utspann sig på Facebook:

Som frilansande musiker som fått mycken hjälp och stöd av Musik i Blekinge undrar jag hur det kommer sig att du som chef för Region Blekinge prompt ska driva igenom Regionstyrelsens vansinniga beslut att flytta Musik i Blekinges utmärkta verksamhet från Landbron 1 till katastrofala Gräsvik?
Regionstyrelsens argument att ha all verksamhet under samma tak är något som tydligen ingen av er på vare sig Regionstyrelsen eller Region Blekinge vill stå för. Ni tar ingen diskussion och kommer inte till möten ni blivit inbjudna till… Däremot försöker ni ta genvägen förbi politiker genom att ta beslut bakom lyckta dörrar och i lönndom. Det skriker maktmissbruk och total brist på respekt för en hel yrkeskår.

Jag som ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff kommer att göra allt i min makt för att stoppa detta. För att försvara era bevekelsegrunder är ni härmed inbjudna till ett möte på Musik i Blekinge tisdagen den 25:e juni kl 11. Detta är er andra chans att förklara hur ni tänker. Vi kommer att bjuda in massmedia.
Välkomna!
Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff

Hej Pia,
Tack för ditt meddelande. Jag vill bara informera dig om att jag inte är operativ chef på Region Blekinge. Jag är ordförande i regionstyrelsen och mellan regionstyrelsen och tjänstemannaorganisationen finns en tydlig roll/ansvarsfördelning. Vi som politiker fattar beslut om uppdrag och mål för våra olika verksamheter.

Tjänstemannaorganisationen verkställer och driver det operativa arbetet. Vår uppgift är att säkra att det uppdrag och mål för verksamheten som Kultur- och fritidsnämnden och RS beslutat uppfylls.

Vad gäller samlokaliseringen av Region Blekinges olika verksamheter i samband
med att även personalen på Blekingetrafiken från den 1 juli blir en del av Region Blekinge har Regionstyrelsen fattat beslutet att delegera till regiondirektören att fatta beslut om nya lokaler, i samråd med RS arbetsutskott, vilket har skett. Inriktningen från RS var också tydlig att det skulle vara i medlemsägda lokaler, just för att hushålla med skattebetalarnas pengar!

Regiondirektören har i en arbetgrupp bl.a. tillsammans med chefen för Musik i Blekinge tittat på olika alternativ och landat på Gräsviksalternativet.

Jag har full respekt för att förändringar och flytt kan skapa oro. Musik i Blekinge gör ett fantastiskt arbete utifrån sitt uppdrag att värna om det professionella musiklivet i länet och verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, delta i fortbildning av musiker och andra konstnärliga utövare, stödja och simulera amatörverksamheten och medverka i bevarandet och utveckingen det svenska musikaliska kulturarvet. Det är ett regionalt
uppdrag och omfattar hela Blekinge. Jag hoppas därför Pia att lokalernas placering inte ska vara avgörande för ett fortsatt bra arbete att utveckla HELA Blekinges musikliv!

Jag känner inte till några tidigare inbjudningar från Er. Denna kommer jag att skicka vidare till vår Regiondirektör.
Med vänlig hälsning
Christina MattissonPolitikerrodd gick mest på tvärs

fria ordet Posted on Sat, June 15, 2013 16:09:47

Politikersamverkan i Ronneby mellan socialdemokrater och moderater var ingen lyckad konstellation. Inte i sillarodd. Det hela gick mest på tvärs.

I båten satt nya oppositionsrådet Malin Norfall, s, och Christoffer Stenström, m och redan under uppvärmningen, på väg ut till start blev det krock med andra båtar. Jag tror t.o.m. att starten fördröjdes ett antal minuter på grund av att politikerbåten skulle ta sig till startposition. Obs. lilla vita båten på bilder nedan.

Det var endast i roddens inledning som paret inte var sist men när de till slut efter att ha krockat lätt med några uppankrade båtar kunde de lämna hamnbassängen. Deras sill i båten, som vid ankomst till torget skulle försäljas, kan inte ha varit speciellt färsk. Jag hann i varje fall inte invänta ekipaget. Det sägs att de till slut nådde målet.

I media hade de sagt:

– Vi är båda inställda på att båten ska framåt.

En jaktkanot var snabbast och stilade i ensamt majestät uppför den vackra Ronnebyån till målet vid Söderbro. Snyggt!

Dagen som helhet var lyckad. Mycket folk hela tiden under förmiddagen och fram till starten för sillarodden. Ett bra arrangemang som fortsätter i hamnområdet i kväll med “After rodd” med mat och underhållning.

Vi i gruppen som kämpar för att broar ska öppnas hade en framgångsrik dag med många intresserade tillrop. Vi sålde tröjor med vackert budskap och fick t.o.m. en eller annan politiker att ikläda sig några exemplar. Hoppas de används flitigt, inte minst i samband med fullmäktiges sammanträden.

Vi delade också ut information i text- och bildform vilket uppskattades med kommentarer som:

– Det här med broarna skulle ha genomförtas för länge sedan.

Lycka till! Vi hoppas att ni snart når framgång med budskapet.

Endast en klurig och aningen elak kommentar fälldes under dagen på kajkanten.

– Att broarna ska lyftas är väl för att Håkan (Palmqvist) ska kunna stå upp i båten!

Blir inte kommentarerna mer elaka når vi snabbt framgång.

Årets arrangemang var ett lyft jämfört med tidigare år. Ett lyft av broar ger än mer lyft för Ronneby som turiststad. Vi är på rätt väg.Sillarodd – inget för långa

fria ordet Posted on Fri, June 14, 2013 15:44:16


Missa inte morgondagens (15.6) SILLARODD från Ronneby hamn till torget i centrum. Tänk vad trevligt det hade varit om många båtar hade kunnat följa med i kölvattnet. Nu sätter en betongbro med begränsad höjd hinder i vägen. Den bron vill vi att vakna och handlingskraftiga politiker ska lyfta för ett lyft av hela Ronneby.

Vi i gruppen som vill påverka Ronnebys beslutande politiker finns naturligtvis med under SILLARODDEN för att samla ytterligare intresserade för denna självklara fråga. Hoppas att vi träffas på kajkanten. Vädret ska bli på vår sida, alltså soligt och varmt.

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/LyftBroarnaEttLyftForRonneby?ref=hl

Problem för roddarna redan efter låga betongbron. Höger eller vänster om gamla stativet till den tidigare svängbron för järnvägen?

Här är programmet:
15 juni blir det ute i Ronneby hamn aktiviteter, uppvisningar, försäljning och utställare. Sillamackor, musikunderhållning, servering och lotterier.

Ca kl 14 startar roddtävlingen där allmogebåtar ros på Ronnebyån in till Ronneby torg. Varje lag/båt har en låda sill med som skall säljas när de kommer fram till torget. Det lag som först sålt all sin sill har vunnit Sillarodden. Beräknad tid för första laget att ankomma Ronneby torg är ca kl 14.30.

På kvällen, kl 17-01, blir det hamnfest “After rodd” med mat och underhållning ute i Ronneby hamn.

Lite hållpunkter för lördag 15 juni:
•10.00 – Hamnfesten startar ute i hamnen
•11.00 – Helikoptern visar ytbärgning tillsammans med SSRS
•13.30 – Lastning av sillen i roddbåtarna
•14.00 – Startskottet går för årets sillarodd in till torget

Deltagare och utställare i hamnen:
Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet S, SRS-Hasslö, Museifiskebåten Edith, Räddningshelikoptern, Spelmanspojkarna, Blekinge Museum, Veteranbilsklubben, Repslagarna Lindholmen Karlskrona, Veteranbåtar,

Hantverkare och konstutställare har visning och försäljning, Visning av gamla båtmotorer med mera, Hoppborg för barnen, Restaurang Blekans serveringstält.« PreviousNext »